/ 
 / 

เหตุผลที่ทำไมต้องเลือก "The Treasure by My hip Condo"