/ 
 / 

ฤกษ์ดีที่สุด... >> สำหรับผู้อยู่อาศัยของโครงการ The Treasure by my Hip โดยบริษัท โฮม ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด 

ซึ่งทางโครงการได้ตั้งศาลพระพรหมหน้าตึก The Treasure เพื่อเป็นสิริมงคลและปกปักรักษาแก่ผู้อยู่อาศัยทุกท่าน วันที่ 19/8/59 เวลา 6.09 น.